Fireboy Và Watergirl: Đền Thờ RừngFireboy Và Watergirl: Đền Thờ Rừng Là Một Trò Chơi Trên PFreeGames.com.
Bạn Có Thể Chơi Fireboy Và Watergirl: Đền Thờ Rừng Trong Trình Duyệt Của Bạn Miễn Phí.
Giúp Fireboy Và Watergirl Qua Mê Cung Và Thu Thập Những Viên Kim Cương Trên Đường Đến Lối Ra.
A, W, D Phím Di Chuyển Watergirl Và Các Phím Mũi Tên Di Chuyển Fireboy.
Kể Từ Lửa Và Nước Không Pha Trộn, Hãy Chắc Chắn Không Để Cho Fireboy Đi Trong Các Hồ Nước Và Không Để Cho Watergirl Đi Trong Hồ Lửa.
Và Giữ Cho Chúng Được Cả Hai Ra Khỏi Hồ Xanh.
Điều Khiển: Mũi Tên Để Di Chuyển.
online