Kỵ Sĩ Của VuaKỵ Vua Là Một Trò Chơi Hành Động Trên PFreeGames.com.
Bạn Có Thể Chơi Lái Vua Trong Trình Duyệt Của Bạn Miễn Phí.
Không Có Gì Đáng Sợ Hơn Khi Bắt Tay Vào Một Nhiệm Vụ Để Loại Bỏ Toàn Năng, Thuật Sĩ Tối.
Đi Trên Ngựa Trở Lại Như Bạn Cố Gắng Để Tiêu Diệt Sự Tồn Tại Của Wizard.
Nghĩ Về Kho Báu!
Kiểm Soát: Lên Chìa Khóa Để Nhảy, Chìa Khóa Để Vịt, Chính Quyền Thanh Kiếm Xuống, Phím Trái Sang Cúi Đầu.
online