PurbaldsPurbalds Là Một Trò Chơi Hành Động Trên PFreeGames.com.
Bạn Có Thể Chơi Purbalds Trong Trình Duyệt Của Bạn Miễn Phí.
Nhiệm Vụ Của Bạn Là Để Hướng Dẫn Ít Nhất Là Một Số Tiền Nhất Định Của Purbalds Đến Lối Ra Trong Platformer Câu Đố Này.
Có Điều Là, Bạn Kiểm Soát Tất Cả Trong Số Họ ... Cùng Một Lúc!
Và Không Có Tôi Trong Purbalds, Tinh Thần Đồng Đội Là Chìa Khóa!
Điều Khiển: Mũi Tên Hoặc Awd Và Không Gian.
Bạn Sẽ Học Bằng Cách Chơi Trò Chơi.
online