Sao Tom Và Jerry ẨnTom And Jerry Sao Ẩn Là Một Trò Chơi Trên PFreeGames.com.
Bạn Có Thể Chơi Tom Và Jerry Sao Ẩn Trong Trình Duyệt Của Bạn Miễn Phí.
Tom And Jerry Sao Ẩn Là Một Trẻ Em Trực Tuyến Miễn Phí Và Ẩn Trò Chơi Đối Tượng.
Đó Là 15 Ngôi Sao Trên 5 Cấp.
Sử Dụng Chuột Và Nhấp Chuột Vào Ngôi Sao Khi Bạn Nhìn Thấy Một.
Thời Gian Bị Hạn Chế Vì Vậy Hãy Nhanh Chóng Và Tìm Thấy Tất Cả Sao Ẩn Trước Khi Hết Giờ.
Bạn Có 2 Phút Cho Mỗi Bức Tranh Và Bạn Có Thể Làm 5 Sai Lầm.
Nếu Bạn Làm Nhiều Hơn Những Sai Lầm Của Trò Chơi Sẽ Kết Thúc.
Như Vậy, Nếu Bạn Đã Sẵn Sàng Bắt Đầu Trò Chơi Và Vui Chơi!
Điều Khiển: Sử Dụng Chuột Để Chơi Game Này
online